Uwthuiszorgwinkel.nl

Na de loskoppeling van het moederbedrijf, heeft UwThuiszorgwinkel ons ingeschakeld om alle communicatie materialen vorm te geven en op te maken. Het betreft duidelijke product communicatie voor een specifieke doelgroep. Om het bedrijf verder op de kaart te zetten, is inmiddels ook een stramien voor digitale nieuwsbrieven ontwikkeld die we op regelmatige basis aan voorschrijvers en verzekeraars sturen.